Matěj

Matěj
Matěj

Chtěla bych Vás poprosit o finanční příspěvek na rehabilitační pobyt klimtherapy v Ostravě pro mého syna Matěje, který má po komplikovaném předčasném porodu dětskou mozkovou obrnu – spastickou kvadruparézu.

Matěj se narodil předčasně ve 34. týdnu. Po porodu měl problémy s dýcháním a proto byl 3 dny intubovaný. Nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou si prodělal během pobytu na neonatologickém oddělení, měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji.

Už od narození byl Matěj velmi neklidný a plačtivý, vývoj se značně opožďoval, doktoři mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu spastickou kvadruparézu. Později se přidala epilepsie.

Pravidelně rehabilitujeme, i podle Bobath konceptu, dojíždíme na různé kontroly, konzultace, navštěvujeme rehabilitační pobyty a jsme klienty rané péče. Od doby co s Matějem pravidelně rehabilitujeme, dělá velké pokroky, které nám všichni dosvědčují. Přetáčí ze zad na břicho a zpět na obě strany, dokáže se zvednout na čtyři, doplazí se za hračkou – zlepšila se pohyblivost ručiček a jemná motorika, dokáže si s pomocí vsedě nebo v kleku na kolínkách hrát, otáčet stránky knížek. Nejraději má autíčka a nejšťastnější je, když může řídit a kroutit volantem.

Má ohromnou radost ze svých úspěchů, čímž se hodně moc zlepšil jeho mentální stav, který mu pomáhá v jeho motorickém vývoji a naopak.

Matěj má tříletého brášku Vojtíška, který ho posouvá ve vývoji dopředu a ročního brášku Adámka.

Přes veškeré nadšení však Matěj ještě neumí sám sedět ani stát, jeho zvýšená spasticita na všech končetinách mu nedovolí se na nohy vzepřít, natož udělat první krůčky. K tomu je bohužel léčba hrazená pojišťovnou nedostačující.

Většinu příspěvků, které na Matěje pobírám, vynakládáme na jeho péči a v současné době nemůžeme tuto léčbu hradit z vlastních zdrojů.

Začátkem prosince dostal také první aplikaci botoxu pro uvolnění spasticity, proto jsou také velmi důležité intenzivní rehabilitace.

Matěj

Matěj

Matěj
                                                 Matěj Chtěla bych Vás poprosit o finanční příspěvek na rehabilitační pobyt klimtherapy v Ostravě pro mého syna Matěje, který má po komplikovaném předčasném porodu dětskou mozkovou obrnu-   spastickou kvadruparézu. Matěj se narodil předčasně ve 34 tt.,  20.5.2013 po porodu měl problémy   s dýcháním a proto byl 3 dny intubovaný, nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou si prodělal během pobytu na  neonatologickém oddělení,      měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění     ve vývoji. Už od narození byl Matěj velmi neklidný a plačtivý, vývoj  se značně opožďoval, doktoři mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu     spasticou kvadruprézu. Později se přidala epilepsie. Pravidelně rehabilitujeme, i podle Bobath konceptu, dojíždíme na různé kontroly, konzultace, navštěvujeme rehabilitační pobyty a jsme klienty   rané péče. Od doby co s Matějem pravidelně rehabilitujeme, dělá velké pokroky, které nám všichni dosvědčují. Přetáčí ze zad na břicho a zpět      na obě strany, dokáže se zvednout na čtyři, doplazí se za hračkou-zlepšila se pohyblivost ručiček a jemná motorika, dokáže si s pomocí vsedě nebo   v kleku na kolínkách hrát , otáčet stránky knížek.Nejraději má autíčka           a nejšťástnější je, když může řídit  a kroutit volantem. Má ohromnou radost ze svých úspěchů, čímž se hodně moc zlepšil jeho mentální stav, který mu pomáhá v jeho motorickém vývoji a naopak. Matěj má tříletého brášku Vojtíška, který ho posouvá ve vývoji dopředu       a ročního brášku Adámka. Přes veškeré nadšení však Matěj ještě neumí sám sedět ani stát, jeho zvýšená spasticita na všech končetinách mu nedovolí se na nohy vzepřít, natož udělat první krůčky.   K tomu je bohužel léčba hrazená pojišťovnou nedostačující. Většinu příspěvků které na Matěje pobírám vynakládáme na jeho péčí         a v současné době nemůžeme tuto léčbu hradit z vlastních zdrojů. Začátkem prosince dostal také první aplikaci botoxu pro uvolnění spasticity proto jsou také velmi důležité intenzivní rehabilita