Matěj

Matěj

Chtěla bych Vás poprosit o finanční příspěvek na rehabilitační pobyt klimtherapy v Ostravě pro mého syna Matěje, který má po komplikovaném předčasném porodu dětskou mozkovou obrnu – spastickou kvadruparézu.

Matěj se narodil předčasně ve 34. týdnu, 20.5.2013 po porodu měl problémy s dýcháním a proto byl 3 dny intubovaný, nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou si prodělal během pobytu na neonatologickém oddělení, měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji.

Už od narození byl Matěj velmi neklidný a plačtivý, vývoj se značně opožďoval, doktoři mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu spastickou kvadruparézu. Později se přidala epilepsie.

Pravidelně rehabilitujeme, i podle Bobath konceptu, dojíždíme na různé kontroly, konzultace, navštěvujeme rehabilitační pobyty a jsme klienty rané péče. Od doby co s Matějem pravidelně rehabilitujeme, dělá velké pokroky, které nám všichni dosvědčují. Přetáčí ze zad na břicho a zpět na obě strany, dokáže se zvednout na čtyři, doplazí se za hračkou – zlepšila se pohyblivost ručiček a jemná motorika, dokáže si s pomocí vsedě nebo v kleku na kolínkách hrát, otáčet stránky knížek. Nejraději má autíčka a nejšťastnější je, když může řídit a kroutit volantem.

Má ohromnou radost ze svých úspěchů, čímž se hodně moc zlepšil jeho mentální stav, který mu pomáhá v jeho motorickém vývoji a naopak.

Matěj má tříletého brášku Vojtíška, který ho posouvá ve vývoji dopředu a ročního brášku Adámka.

Přes veškeré nadšení však Matěj ještě neumí sám sedět ani stát, jeho zvýšená spasticita na všech končetinách mu nedovolí se na nohy vzepřít, natož udělat první krůčky. K tomu je bohužel léčba hrazená pojišťovnou nedostačující.

Většinu příspěvků, které na Matěje pobírám, vynakládáme na jeho péči a v současné době nemůžeme tuto léčbu hradit z vlastních zdrojů.

Začátkem prosince dostal také první aplikaci botoxu pro uvolnění spasticity, proto jsou také velmi důležité intenzivní rehabilitace.

Tablet

Rozpočet projektu

Cílem projektu Matěj je získat prostředky pro nákup pomůcek, které zlepšení jeho životní situaci.

Celková částka projektu Matěj je 72.712,– Kč
Bungge houpačka 14.506,– Kč
Rehabilitace 50.000,– Kč
Kolo Zefyr 3.206,– Kč
Albi tužka s příslušenstvím 5.000,– Kč