United islands of Prague

Od roku 2016 se každoročně účastníme doprovodného programu United islands of Prague.