Setkání s ministrem vnitra MgA. Martinem Stropnickým