Čaj u ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miroslava Ludvíka, MBA