Jak jsme točili reportáž

Ve spolupráci a Českou Televizí Brno, společnosti AGEL a.s.a Rehabilitačním oddělením nemocnice Prostějov, jsme vyrobili reportáž na podporu nového Rehabilitačního centa      pro děti s ochrnutím horních končetin v Brně,kde toto centrum doposud není .

Spolufinancování našeho projektu Robotická ruka Gloreha a EEG, nám přislíbili            Lesy ČR s.p., Lomax s.r.o. a Krajský úřad Jihomoravského kraje .  

Bohužel konečná částka je mnohem vyšší a proto vznikla tato reportáž .

   

   

    

Rádi bychom zde poděkovali p. Martině Tlachové - reportérce ČT Brno,                    společnosti AGEL a.s.,    p. Markovi Hecounovi z BTL a.s.,                                        Mudr.Petrovi Konečnému  - primáři Nemocnice Prostějov,                                   p.Monice Brindzákové - mluvčí JMK a p.Janě Sedláčkové - mamince malého Jakuba.