Ve spolupráci s Ministerstvem Kultury ČR jsme uskutečnili  výlet po Zámcíh Výhodních Čeh

Rádi bychom zde poděkovali pracovníkům Ministerstva Kultury ČR za podporu projektu.                     Dále všem správcům a majitelům objektů které jsme navštívili za jejich individuální přístup                    a na závěr rodičům dětí za účast.