Co jsme již dokázali ?

Za uplnynulé období se nám již podařilo zdárně ukončit několik projektů

a tím získat potřebné prostředky pro děti,kterým se snažíme pomoc

a ulehčit tak jejich nesnadnou situaci

 

Patří sem např. Matěj , Matýsek , VašíkAdámek, Kubík, Denisek, Michálek, Lucinka a Janička - těmto dětem jsme zajistili různé zdravotní a konpenzační pomůcky, osobního asistenta, Ipad a další.