Děkuji panu ministru zdavotnictví M.Ludvíkovi za hezké povídání.