Ve dnech 15.10. - 21.10.2016 jsme uskutečnili setkání rodičů a dětí na šumavě v rekreačním zařízení VLS Olšina.

     

Při této příležitosti jsme předali dětem a maminkám sponzorské dary od našaho partnera fy MOCCA s.r.o.Liberec. 

   

Počasí nám přálo a nálada všech zúčastěných byla skvělá !

   

Zazpívat nám přijel Davide Matiolli, pro všechny to bylo velké překvapení - které vyšlo !

   

Rádi bychom poděkovali vedení VLS za pronájem chaty a personálu rekreačního zařízení VLS Olšina za profesionální přístup a skvělá jídla.