Dne 16.6.2016 jsme před Koncertem na podporu handicepovaných dětí byli s rodiči Kubíka              v LIFEtoolu. 

Zde si Kubík vyzkoušel pomůcky v oblasti alternativní komunikace a rodiče měli možnost si je zapůjčit domů. 

Děkujeme panu Jakoubkovi za profesionální přístup a radu.