Matěj

 

Matěj se narodil předčasně ve 34 tt., 20.5.2013 po porodu měl problémy s dýcháním a proto byl 3 dny intubovaný, nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou si prodělal během pobytu na neonatologickém oddělení, měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji.


Už od narození byl Matěj velmi neklidný a plačtivý, vývoj se značně opožďoval, doktoři mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu spasticou kvadruprézu. Později se přidala epilepsie.
Pravidelně rehabilitujeme, i podle Bobath konceptu, dojíždíme na různé kontroly, konzultace, navštěvujeme rehabilitační pobyty a jsme klienty rané péče. Od doby co s Matějem pravidelně rehabilitujeme.

Přetáčí ze zad na břicho a zpět na obě strany, dokáže se zvednout na čtyři, doplazí se za hračkou-zlepšila se pohyblivost ručiček a jemná motorika, dokáže si s pomocí vsedě nebo v kleku na kolínkách hrát , otáčet stránky knížek.Nejraději má autíčka a nejšťástnější je, když může řídit a kroutit volantem.

Má ohromnou radost ze svých úspěchů, čímž se hodně moc zlepšil jeho mentální stav, který mu pomáhá v jeho motorickém vývoji a naopak.

Matěj má tříletého brášku Vojtíška, který ho posouvá ve vývoji dopředu a ročního brášku Adámka.

Přes veškeré nadšení však Matěj ještě neumí sám sedět ani stát, jeho zvýšená spasticita na všech končetinách mu nedovolí se na nohy vzepřít, natož udělat první krůčky. K tomu je bohužel léčba hrazená pojišťovnou nedostačující.

Většinu příspěvků které na Matěje pobírám vynakládáme na jeho péčí a v současné době nemůžeme tuto léčbu hradit z vlastních zdrojů.

Začátkem prosince dostal také první aplikaci botoxu pro uvolnění spasticity proto jsou také velmi důležité intenzivní rehabilitace.

 

 

 

 Cílem projektu Matěj je získat prostředky pro nákup zdravotních pomůcek, které zlepší jeho životní situaci a úhradu rehabilitačniho pobytu