LUCINKA

(foto Lucinky na přání rodičů nezveřejněno)

 Onemocnění Lucinky :

 DMO – dětská mozková obrna

 

O projektu

Cílem projektu Lucinka je získat prostředky pro nákup pomůcek –Osobního asistenta a speciální pomůcky na rozvoj jemné motoriky.

 

 Garant projektu:  Irina Budka (fotomodelka)