Ve spolupráci s ČSOB  jsme předali malé Sáře polohovací postel