Ve spolupráci s Nadací ČEZ - pomáhej pobybem,

jsme zaplatili malé Alence úhradu za osobního asistenta.

 ilustrační foto -

na žádost maminky nezveřejňujeme fotografii Alenky