Rádi bychom zde poděkovali našim sponzorům 

 

Vážená paní, vážený pane, přátelé, 

 děkujeme za Vaši dosavadní přízeň!

 

Dovolte, abychom Vám vyjádřili poděkování za přízeň naší neziskové organizaci  Hašle z.s. ,         

kterou jste projevili sponzorováním a podpořili tím tak naši činnost .

 

Díky Vaší podpoře, se nám daří pomáhat dětem se zdravotním a tělesným postižením.

Uvědomujeme si, že bez Vaší pomoci, by nebylo možné dosáhnout takových úspěchů .                            

Máme tak upřímnou radost z toho, že se nám podařilo zúročit a účelně využít Vámi vložený sponzorský dar.