Ve spolupráci s Nadací ČEZ jsme mamince malého Denise předali dárkový šek na lázně v částce 50.000 Kč .