Koncert na podporu handicapovaných dětí

Hlavním záměrem projektu je pomoc a podpora handicapovaných dětí, většinou se jedná
o malé děti ve věku do 14 let, které trpí nevyléčitelnými nemocemi  zejména DMO
( dětská mozková obrna )
V naší republice se rodí stále více dětí s tímto onemocněním.
Tímto projektem chceme poukázat na složitou situaci rodin při financování kompenzačních
pomůcek bez kterých se tyto děti bohužel neobejdou.

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=301825&TypeID=2

Koncert je pojat jako charitativní s hlavním záměrem upozornit na problémy rodin dětí s DMO.
Vstupné bude dobrovolné a případný výtěžek, bude věnován Deniskovi a Kubíkovi
Tento projekt by měl upozornit na problematiku cca 30 tisíc dětí s DMO v naší republice.
 

Koncert se uskuteční  :

16.6.2016 v Praze od 17.00 hod ve velkem sále ČSOB In ( Era Svět ), Jungmannovo náměstí

Za účasti umělců – Davide Mattioli,  Zbyněk Drda,   Helena Hamplová,

                               Pavel Rudolf Plasche a Jana Vaculíková

Moderuje :           Jana Vaculíková                                                                  

Záštitu nad celou akcí poskytl : Magistrát hl.m.Prahy

Našimi partnery akce jsou :      ANNO JMK , Nari Models , Posel ,                                    ÚMČ Praha 1, Kudy nudy, Centrum akcí, Akce v kapce,                                     Ministerstvo Kultury ČR, 4Comfort Wellness