Rádi bychom tímto poděkovali všem za podporu - Koncertu pro handicepované děti

Naše poděkování patří Magistrátu hlavního města Prahy -  který převzal nad naší akcí záštitu 

                                     a úřadu městké části Praha 1 za mediální podporu .

 

Dále děkujeme umělcům : Davide Mattioli,  Zbyněk Drda, Helena Hamplová,                                                                                  Pavel Rudolf Plasche, Jana Vaculíková

Naše poděkování patří též pí. Šárce Dvořákové za občerstvení , pracovníkům ČSOB In                              a též všem kteří nás přišli podpořit v naší práci