Rádi bychom tímto poděkovali všem za podporu - Koncertu pro handicepované děti

Naše poděkování patří panu Mgr.Markovi Šlapalovi - náměstkovi hejtmana JMK - který převzal     nad naší akcí záštitu

Dále umělcům - Davide Mattioli, Madalena Joao, Jaroslav Parči, Pavel Rudolf Plasche                     a všem našim partnerům  

         

Dále bychom chtěli poděkovat panu JuDr. Ivo Krýsovi  - náměstku ministrkyně školství - který přijel podpořit naší akci