Jak to probíhalo ?   

        

                  JuDr.Ivo Kýsa a naše děti                                                 Umělci kteří podpořili naši akci

         

           Davide Mattioli                    pí Veselá  ANNO JMK          děkujeme za podporu

            

       duet Parči a Cínová                         v zákulisí                       p.D.Mattioli,P.R. Plasche, M.Šlapal

    

                Mgr Marek Šlapal                        pí  M.Rennerová , D. Mattioli a j.Parči