Ve spolupráci se společností Otoo Bock ČR s.r.o. , Nadací ČEZ

a společnosti Mixánek s.r.o. jsme předali  Adámkovi kočárek