Individuální dárcovství:

Pravděpodobně nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může NNO plnit své poslání a přinášet konkrétní pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba.

 

 

Firemní dárcovství:

Organizace  se chová jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto jí velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s NNO posláním a prioritami.

 

V případě, že dárce chce vložit prostředky do jedné vybrané aktivity, pak nadace předkládá zájemci nabídku konkrétních projektů.

 

  

 

číslo účtu ze zahraničí 
IBAN : CZ 770 300 000 000 0261 269 366
BIC: CEKOCZPP