Koncert na podporu handicapovaných dětí

Hlavním záměrem projektu je pomoc a podpora handicapovaných dětí, většinou se jedná o malé děti ve věku do 14 let, které trpí nevyléčitelnými nemocemi zejména DMO (dětská mozková obrna).

V naší republice se rodí stále více dětí s tímto onemocněním.
Tímto projektem chceme poukázat na složitou situaci rodin při financování kompenzačních pomůcek bez kterých se tyto děti bohužel neobejdou.

Koncert je pojat jako charitativní s hlavním záměrem upozornit na problémy rodin dětí s DMO.

Vstupné bude dobrovolné a případný výtěžek, bude věnován Deniskovi a Kubíkovi (děti které budou přítomni pří koncertu).

Tento projekt by měl upozornit na problematiku cca 500 tisíc dětí s DMO v naší republice.

Koncert na podporu handicapovaných dětí pořádáme ve spolupráci s uměleckou agenturou Neli Models s.r.o.

a ANNO JMK

https://inspirace.csob.cz/akce/koncert-na-podporu-handicapovanych-deti